Bsparen.nl

Hoogte aftrekbaarbedrag

banksparen pensioen
Home > Belasting > Hoogteaftrekbaarbedrag >

De op site van Brandnew day staan handige berekeningsprogramma's voor uw pensioen.

 

 

Banksparen: Belastingdienst komt u tegemoet
Het bedrag dat u voor banksparen mag aftrekken van de Belastingdienst is afhankelijk van uw inkomen en de pensioenvoorzieningen die u of uw werkgever reeds heeft afgesloten.

Twee begrippen zijn van belang als het gaat om banksparen en de Belastingdienst: jaarruimte en reserveringsruimte. Hieronder legt Bsparen.nl ze u uitgebreid uit.

Jaarruimte
De jaarruimte is het bedrag dat u van de belasting mag aftrekken voor uw lijfrentepremie of voor banksparen. Dit belastingvoordeel is er om u de gelgenheid te geven om uw pensioentekort te aan te vullen .

U heeft een pensioentekort wanneer u volgens een voorgeschreven berekening over het voorafgaande jaar te weinig aan pensioenrechten heeft opgebouwd. Het gaat dus om de hoogte van het inkomen dat u genoten heeft. Voorbeeld: voor de bepaling van het pensioentekort in 2010 moet u dus uitgaan van de pensioenaangroei in 2009 op basis van uw inkomensgegevens voor 2009. Belasting Lees meer over de jaarruimte

Reserveringsruimte
Bij banksparen komt de Belastingdienst u tegemoet met de reserveringsruimte. Dit is de niet-benutte jaarruimte van de afgelopen zeven jaar. Deze kunt u alsnog gebruiken voor uw lijfrentespaarrekening.

De in het kalenderjaar te gebruiken reserveringsruimte mag vervolgens niet hoger zijn dan € 6.590 (2009) of (indien lager) 17% van de premiegrondslag over het voorafgaande kalenderjaar. Als u bij aanvang van het kalenderjaar 55 jaar bent, wordt het bedrag van € 6.703 verhoogd tot € 13.238 (2009).

Banksparen en de Belastingdienst
Wilt u gaan banksparen en vraagt u zich af hoe de Belastingdienst uw jaarruimte berekent? Wij maken dit graag voor u duidelijk. Lees verder door op de link te klikken.

 

Inhoud

De hoogte van het aftrekbaarbedrag

Copyright © www.bsparen.nl